Diensten

Breng uw boodschap over met meer impact 

Advies 

Al mijn diensten zijn erop gericht om medewerkers (weer) regie te geven over hun eigen ontwikkeling. Onderstaand treft u een overzicht van mijn dienstverlening aan.

Ik treed op als uw sparringpartner op het gebied van HRM vraagstukken. Daardoor kunt u als ondernemer blijven doen waar u goed in bent namelijk ondernemen.

Overige diensten

U kunt bij mij terecht voor:

 • het opzetten van HR instrumenten of het optimaliseren hiervan;
 • het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden;
 • het opstellen van een personeelshandboek.
 • coaching van medewerkers en management in de uitvoering van het HRM beleid;
 • problematiek rondom functioneren, verzuim, conflicten en ontslag;
 • advisering omtrent arbeidscontracten, beeindigingsovereenkomsten;
 • functionerings, beoordelings- en beloningssystematiek;
 • invoeren van competentiemanagement;
 • opstellen functiebeschrijvingen en/of waarderen van functies (in de systemen: MNT, ISF, FWG, CATS, Berenschot en FIS);
 • bezwaarzaken inzake functiewaardering
 • verweerschriften inzake functiewaardering
 • trainen van interne functiewaarderingscommissie
 • Deelname interne bezwarencommissie (IBC)
 • HR scan

Staat uw HRM vraagstuk niet vermeld, neem dan even telefonisch contact op om deze te bespreken om te bezien of ik hierin iets voor u kan betekenen.

Voor mij van belang

 • dat ik alle relevante informatie heb, alvorens ik een advies geef;
 • mijn advies is net zo goed als de data die ik heb gebruikt!;
 • ik kan tijdens een adviestraject tot nieuwe inzichten komen.
  De materie waar ik als HR Adviseur mee te maken heb, is geen harde wiskunde;
 • als u daarentegen steeds mijn advies opvolgt, is mijn meerwaarde niet meer aanwezig.

Interim HR adviseur nodig of een consult inplannen?

Krijg een praktisch advies over uw HR kwestie. Meer informatie of vragen? Neem dan vrijblijvende contact met ons op.

Communicatie

 Vanuit mijn ervaring met het begeleiden van boventallige medewerkers tijdens reorganisaties, heb ik ervaren hoe cruciaal communicatie is tijdens dit soort trajecten. Ik begrijp hoe ik medewerkers moet benaderen in een veranderingsproces. Als mensen niet willen veranderen, kun je tegen de klippen op communiceren. Ik kan u helpen uw medewerkers mee te krijgen in veranderingen. Medewerkers willen het liefst door hun directe leidinggevenden over veranderingen worden geinformeerd. Echter de ervaring leert dat leidinggevenden het vaak moeilijk vinden om de slechte boodschap goed te verwoorden. Training en coaching van deze leidinggevenden kan dan nodig zijn.

Training

De basis van het HRM vak is voor mij dat leidinggevenden in staat zijn om goede gesprekken te voeren met hun medewerkers. Ik verzorg trainingen gericht op het versterken van leidinggevenden om een HR boodschap in een gesprek met meer impact over te brengen. U kunt daarbij denken aan het versterken van vaardigheden op het vlak van feedback, teamcommunicatie en communicatie bij afscheid van medewerkers en andere veranderingen die impact hebben op uw medewerkers.

Ook trainingen op het vlak van HR gesprekken zoals selectiegesprekken, functionerings-en beoordelingsgesprekken en (andere) ‘lastige’ gesprekken behoren tot de mogelijkheden. De focus in deze trainingen ligt op het behouden en vergroten van de regie tijdens een gesprek. Daarnaast leert u doelgericht communiceren met respect voor uw gesprekspartner(s). De trainingen worden i.o.m. uw wensen op maat samengesteld en verzorgd door Carlijn Vugs-Hinze.

Eerdere opdrachtgevers

Ik heb gewerkt in opdracht van onder andere:

Carlijn Vugs-Hinze

Uw HR adviseur

 

Informatie

HR advies voor MKB
HR communicatie
HR trainingen
Tarieven
Contact

Contact

Tel: 06 - 2325 1118
E-mail: carlijn.vugs@outlook.com
Skype: carlijn_75_2